Current Issue - new design

 
 

Recommendation

Bolesti štitnjače u trudnoći

 

Read more...

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

Read more...

 

 

Diabetes u žena

 

Svjedoci smo alarmantnog povećanja pojavnosti šećerne bolesti u adolescentnoj i u generativnoj dobi žene. U knizi Dijabetes u žena prikazane su najnovije spoznaje o liječenju šećerne bolesti u dječjoj, adolescentnoj i generativnoj dobi žene. Prikazani su rizični čimbenici za nastanak dijabetesa u dječjoj i adolescentnoj dobi, najnovije informacije o liječenju, prehrani, edukaciji bolesnica i perinatalnoj skrbi.
Šećerna bolest jedna je od učestalijih komplikacija trudnoće, a pojavljuje se u oko 3% trudnica. Prije otkrića inzulina dijabetičarke su teško ostajale trudne. Ako je došlo do trudnoće, perinatalni i materni mortalitet bio je visok. Nakon što je omogućeno liječenje inzulinom (1930.) materni mortalitet izrazito se snizio. Danas je isti kao i u općoj populaciji. Do znatnijega sniženja perinatalnog mortaliteta dolazi nakon 1950. godine zahvaljujući brzom razvoju perinatalne medicine. Zbog veće učestalosti rađanja djece s letalnim malformacijama perinatalni mortalitet u dijabetičnih trudnica još je uvijek dva do tri puta viši u odnosu na nedijabetične trudnice. Više nema dvojbi da je loša metabolička kontrola za vrijeme trudnoće združena s povećanim rizikom nastanka spontanih pobačaja, kongenitalnih malformacija, nastankom preeklampsije, rađanjem makrosomne ili mrtvorođene djece. Dobra metabolička kontrola za vrijeme trudnoće znatno smanjuje učestalost navedenih komplikacija. Da bi se postigla dobra metabolička kontrola potrebna je intenzivna inzulinska terapija, odgovarajuća prehrana, česta kontrola glikemije, te dobra antenatalna skrb. U nadzoru dijabetične trudnoće potreban je tim stručnjaka koji se sastoji od opstetričara, dijabetologa, nconatologa, anesteziologa, dijetetičara i medicinske sestre.
U knjizi će čitatelj naći kritičnu raspravu o sadašnjim spoznajama o dijabetesu u trudnoći, liječenju dijabetesa u trudnoći, ishodu trudnoće, utjecaju dijabetesa na fetus i postpartalnu skrb. Cilj autora je da knjiga posluži liječnicima, specijalizantima i svim zdravstvenim radnicima u poboljšanju perinatalne skrbi ove ugrožene populacije trudnica.

 

Mjesto održavanja kongresa: Hotel President****, Split, Starčevićeva 1, www.hotelpresident.hr/split
Vrijeme održavanja kongresa: 22.- 24. listopad 2015.