Current Issue - new design

 
 

Recommendation

Bolesti štitnjače u trudnoći

 

Read more...

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

Read more...

 

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

Česte su bolesti u trudnoći kao što su astma, gastrointestinalne bolesti, psihijatrijske bolesti, bakterijske i virusne infekcije i konvulzije. Astma je češća kronična respiratorna bolest mladih žena koja komplicira trudnoću. Lijekovi koji se koriste u liječenju astme u trudnoći su beta-simpatikomimetici (kratkodjelujući i dugodjelujući), teofilin, kromolin i kortikosteroidi (inhalacijski i sistemski). Nauzea i povraćanje su česti gastrointestinalni poremećaji koji se javljaju u trudnoći, a liječe se antihistaminicima i antidopaminergičkim lijekovima. Žgaravica ili gastroezofagealni refluks liječi se s nekoliko grupa lijekova uključujući agoniste histaminskih receptora (H2). Antidepresijski lijekovi koji se koriste u trudnoći su triciklički antidepresijski lijekovi. Virusne infekcije, za koje se zna da uzrokuju značajni majčin, fetalni i neonatalni mortalitet liječe se različitim antivirusnim lijekovima. Nije rijetka infekcija herpes simpleks virusom (HSV) koja se liječi aciklovirom i valaciklovirom (acyclovir i valacvclovir). Liječenje s antiretroviralnim lijekovima se preporuča u trudnica inficiranim HlV-om. Tromboembolija u trudnoći je čest uzrok morbiditeta i mortaliteta, a liječi se heparinom. Epilepsija je najčešća konvulzivna bolest u trudnoći, međutim, izbor antikonvulzivnih lijekova treba pažljivo odabrati s obzirom da je većina antiepileptičnih lijekova teratogeno. Česte komplikacije trudnoće su hipertenzija/preeklampsija, prijevremeni porođaj i gestacijski dijabetes, lako se brojni antihipertenzivni lijekovi koriste u trudnoće preporučuju se metildopa, hidralazin, labetolol i blokatori kalcijevih kanala (nifedipin). Eklamptičke konvulzije se efikasno liječe magnezijevim sulfatom. Prijevremeni porođaj je česta komplikacija trudnoće. Za sprječavanje kontrakcija se koriste različiti tokolitici. Agonisti beta-adrenergičkih receptora su najčešći tokolitici, ali su podjednako efikasni i blokatori kalcijevih kanala. U spontanih prijevremenih porođaja, antibiotici se također često koriste u liječenji majčinih infekcija, dok se visoke doze kortikosteroida daju radi ubrzanja sazrijevanja fetalnih pluća. Konačno, i gestacijski dijabetes komplicira trudnoću jer povećava fetalni morbiditet i mortalitet. Za regulaciju glikemije se daje inzulin. Velik je raspon lijekova koji se koriste u liječenju raznih bolesti i komplikacija tijekom trudnoće. Važno je pažljivo pratiti utjecaj lijekova u trudnica zbog potencijalnog štetnog djelovanja na fetus i novorođenče.

 

Mjesto održavanja kongresa: Hotel President****, Split, Starčevićeva 1, www.hotelpresident.hr/split
Vrijeme održavanja kongresa: 22.- 24. listopad 2015.