Current Issue - new design

 
 

Recommendation

Bolesti štitnjače u trudnoći

 

Read more...

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

Read more...

 

Vol.15 No.4

Datum izdavanja: Travanj 2002.

 

SADRŽAJ:

MIKROBIOLOGIJA VRATA MATERNICE PRVOGA TROMJESEČJA I ISHOD TRUDNOĆA S RIZIKOM ZA NEDONOŠENOST (Vol.11 No.2, str.143-143)

FIRST TRIMESTER MICROBIOLOGY OF THE CERVIX AND THE OUTCOME OF PREGNANCIES AT HIGH RISK FOR PREMATURITY (Vol.11 No.2, str.143-149)

 

Autori:

Snježana Škrablin, Trpimir Goluža, Ivan Kuvačić, Držislav Kalafatić, Andrea Plavec, Vesna Grajščan, Leo Žagar, Lidija Žele-Starčević, Vladimir Banović


Izvorni znanstveni članak


HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) INFECTION OF UTERINE CERVIX IN POŽEGA REGION (Vol.11 No.2, str.150-150)

 

INFEKCIJA VRATA MATERNICE PAPILOMAVIRUSOM ČOVJEKA (HPV) U POŽEŠKOJ REGIJI (Vol.11 No.2, str.150-158)

 

Autori:

Damir Hodžić, Rastislav Navratil, Renata Rališ, Damir Eljuga


Pregledni rad

 


 

 

 


Mjesto održavanja kongresa: Hotel President****, Split, Starčevićeva 1, www.hotelpresident.hr/split
Vrijeme održavanja kongresa: 22.- 24. listopad 2015.